Realizacja programu

Podsumowanie dotychczasowej realizacji programu

W I edycji programu uczestniczyło 518 placówek, co stanowi 15% wszystkich placówek w województwie śląskim, w II edycji programu uczestniczyły 792 placówki, co stanowi 20% wszystkich placówek.

Od 2012 r. przeprowadzono łącznie 66 szkoleń, w których uczestniczyły 1562 osoby odpowiedzialne za żywienie w placówkach nauczania i wychowania oraz 113 osób reprezentujących inne instytucje.

W II edycji programu zostały wprowadzone warsztaty żywieniowe dla rodziców, prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz specjalistów z zakresu żywienia, z których skorzystało blisko 8000 osób.

Od początku programu w Zakładzie Żywienia Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oceniono ponad 4000 jadłospisów, obliczono wartość energetyczną i odżywczą realizowanych posiłków Dokonano również oceny jakościowej jadłospisów stosując zalecane do tego typu badań testy.

Wprowadzenie programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia” w województwie śląskim wpłynęło na poprawę sposobu żywienia w tych placówkach. Korzystne zmiany zaobserwowano w składzie ilościowym jak i jakościowym realizowanych jadłospisów.

Od kwietnia 2014 r. 954 placówek oświatowo-wychowawczych w woj. śląskim realizuje kolejną, III edycję programu, która zakończy się w  marcu 2015 r.

Program „Żywienie na wagę zdrowia” wpisuje się w realizowany przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Projekt „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa rodzina”.

 

 

Festyn rodzinny
13.06.2014

W dniu 12 czerwca br. w Miejskim Przedszkolu nr 25 w Rudzie Śląskiej odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Razem wszyscy się bawimy, razem nudę przegonimy”

 

 

 

 

Akcja „Jadłospis przedszkolaka”
27.05.2013

W dniu 17 maja 2013 r. zakończył się konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym z województwa śląskiego ...

 

 

 

Akcja dla szkół o profilu gastronomicznym pt. "Jadłospis Przedszkolaka"
21.03.2013

W związku z realizowanym w województwie śląskim programem edukacyjnym „Żywienie na wagę zdrowia” zachęcamy szkoły o profilu gastronomicznym do udziału w akcji

pt. „Jadłospis przedszkolaka”...

 

 

Konferencja dot. wojewódzkiego programu „Żywienie na wagę zdrowia”
06.02.2013

W dniu 4.02.2013r. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny we współpracy z Dziekanem Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizował konferencję poprzedzaną briefingiem w ramach realizowanego programu „Żywienie na wagę zdrowia”...

 

Konferencja Prasowa
12.03.2012

W dniu 06.03.2012r. w Szkole Podstawowej Nr 31 przy Alei Zwycięstwa w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja prasowa Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego  inaugurująca program edukacyjny „Żywienie na wagę zdrowia”...

 

 

Inauguracja wojewódzkiego programu „Żywienie na Wagę Zdrowia”
16.02.2012

W dniu 16.02.2012r. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny  zainaugurował szkoleniem dla powiatowych koordynatorów  realizację programu w województwie śląskim ...