Test motywacji do rzucenia

Test mierzy poziom motywacji do rzucenia palenia i pomaga podjąć wyzwanie zerwania z nałogiem.

Pytanie Odpowiedź
1. Czy chce Pan/Pani rzucić palenie? Tak Nie
2. Czy decyduje się Pan/Pani na to dla siebie (podkreśl „tak”), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny (podkreśl „nie”)? Tak Nie
3. Czy podejmował Pan/Pani już próby rzucenia palenia? Tak Nie
4. Czy orientuje się Pan/Pani, w jakich sytuacjach pali najczęściej? Tak Nie
5. Czy wie Pan/Pani, dlaczego pali tytoń? Tak Nie
6. Czy może Pan/Pani liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół, gdyby chciał(a) rzucić palenie? Tak Nie
7. Czy członkowie Pana/Pani rodziny są osobami niepalącymi? Tak Nie
8. Czy w miejscu, w którym Pan/Pani pracuje, nie pali się tytoniu? Tak Nie
9. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy i trybu życia? Tak Nie
10. Czy orientuje się Pan/Pani, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdyby miał Pan/Pani problemy z utrzymaniem abstynencji od papierosów? Tak Nie
11. Czy wie Pan/Pani, na jakie pokusy i trudności będzie narażony(a) w okresie abstynencji? Tak Nie
12. Czy wie Pan/Pani, w jaki sposób samemu sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych? Tak Nie
Suma:

 

Przewaga odpowiedzi na „tak” świadczy o istnieniu odpowiedniej motywacji pozwalającej na planowanie kolejnych kroków minimalnej interwencji antynikotynowej.

Test motywujący do zaprzestania palenia wg Schneider - wersja do druku