Realizacja programu

Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja
Światowy Dzień Rzucania Palenia – trzeci czwartek listopada

- Realizacja projektów, konkursów, imprez edukacyjno-zdrowotnych dla społeczności lokalnych z udziałem stacji sanitarno-epidemiologicznych, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, organów samorządowych, organizacji pozarządowych i innych wg lokalnych potrzeb i możliwości

- Działania edukacyjne skierowane do żołnierzy oraz kadry dowódczej

- Działania edukacyjne skierowane do osadzonych w zakładach penitencjarnych

- Propagowanie wśród lekarzy POZ pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych prowadzonej metodą minimalnej interwencji lekarskiej

- Stworzenie koalicji z udziałem lokalnych polityków, działaczy samorządowych, nauczycieli, duszpasterzy, katechetów, przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych, itp. na rzecz propagowania środowiska wolnego od dymu tytoniowego

- Organizowanie konferencji (w tym prasowych), narad, szkoleń

- Wydanie i dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych na potrzeby całego kraju

- Monitoring i ewaluacja podejmowanych działań

Roczna analiza przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówkach nauczania, wychowania, zakładach opieki zdrowotnej, innych zakładach pracy oraz zakładach gastronomicznych w województwie śląskim za 2009r.

 

Cele i zadania na lata 2014 – 2018

 

Cele i zadania na lata 2010 - 2013


21 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia
08.11.2013

21 listopada 2013 r. obchodzony będzie Światowy Dzień Rzucania Palenia, którego celem jest tworzenie społecznego i politycznego poparcia - w skali populacyjnej, ogólnokrajowej i lokalnej działań zdrowotnych promujących zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.... 

DZIAŁALNOŚĆ ANTYTYTONIOWA PODEJMOWANA PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
05.09.2013

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadząc działalność antytytoniową realizuje politykę państwa wynikającą z ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ...

 

 

Materiały edukacyjne do realizacji profilaktyki tytoniowej
02.08.2012

 

 

 

 

 

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu
29.05.2012

Światowy Dzień bez Tytoniu  /31.05.2012r./ obchodzony każdego roku 31 maja ...

 

 

 

 

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu
23.05.2011

Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu 31.05.2011r. w godzinach od 9.00 do 14.00 planowana jest akcja antytytoniowa ...

 

 

 

Od 15 listopada 2010 roku Polska wolna od dymu tytoniowego!
15.11.2010

15 listopada 2010 - Główny Inspektorat Sanitarny rusza z ogólnopolską kampanią medialną na temat nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych...

 

 

 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
23.03.2010

Fotoreportaż z akcji antytytoniowej przeprowadzonej w ramach obchodów Dnia Kobiet 2010 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

 

 

 

Sytuacja w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu w województwie śląskim w 2009 r.
26.01.2010

Roczna analiza przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówkach nauczania, wychowania, zakładach opieki zdrowotnej, innych zakładach pracy oraz zakładach gastronomicznych w województwie śląskim za 2009r.

Wystawa planszowa
12.11.2009

W ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce prezentowana jest wystawa planszowa nt. ostrzeżeń obrazkowych – antytytoniowych ...