Realizacja programu

W roku szkolnym 2013/2014 program „Czyste powietrze wokół nas” realizowało 785 placówek wychowania przedszkolnego z terenu woj. śląskiego. Edukacją objęto prawie 30 tys. dzieci 5-6-letnich.

Przedszkola zaproszone do udziału w programie realizują zaproponowane scenariusze zajęć dla dzieci 5- i 6-letnich z zakresu edukacji antytytoniowej, które umożliwiają wykształcenieu dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,w których inne osoby palą przy nich tytoń. Ścisła i pomyślna współpraca z rodzicami wzmacnia efekty wychowania antytytoniowego – ważnego aspektu wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej.

Realizację programu urozmaicają konkursy plastyczne dla dzieci organizowane przez powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne, a także lokalne imprezy w przedszkolach nawiązujące tematycznie do Programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Realizację programu w powiatach wspierają: jednostki samorządu terytorialnego, Delegatury Kuratorium Oświaty, lokalne media, partnerzy.

Wsparciem dydaktycznym dla przedszkolnych koordynatorów programu są m.in. broszury dla nauczycieli „Czyste powietrze wokół nas” (do pobrania – link Broszura dla nauczycieli) oraz inne materiały edukacyjne dostarczone przez powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne. 

Fotoreportaże z powstania płyty "Piosenka o Dinku"
22.05.2009

dinekDnia 05.03.2009 w studiu nagraniowym Cofeina Studio odbyło się nagranie płyty CD „Piosenka o Dinku” z udziałem dzieci z przedszkola nr 18 w Chorzowie.
Dnia 15 kwietnia w Przedszkolu Nr 18 w Chorzowie, odbyło się uroczyste spotkanie...