Realizacja programuSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ!” W ROKU SZKOLNYM 201Na terenie województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 w programie uczestniczyło 75 186 uczniów z  700 szkół.
Realizacja programu odbywa się poprzez szereg form tj.: szkolenia, wykłady, narady, prelekcje, konkursy, debaty ćwiczenia, konsultacje, przedstawienia, przyrządzanie oraz degustacje zdrowej żywności itp.
Wśród najchętniej realizowanych form zajęć dominowało: układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety, obliczanie BMI, wykłady , prelekcje, pogadanki oraz debaty prozdrowotne.
Na realizację programu w szkołach poświęcono średnio od 4 do 6 godzin lekcyjnych.
W szkołach odbyło się 718 spotkań z rodzicami.
Liczba rodziców objętych edukacją to 29 974 osób.
W roku szkolnym 2012/13 koordynatorzy powiatowi  ocenili realizację programu „Trzymaj Formę!” w 180  placówkach szkolnych.
Program spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, którzy aktywnie pomagali w realizacji działań programowych.
Nauczyciele starali się włączyć do codziennych działań edukacyjnych jak najwięcej tematów związanych ze zdrowym stylem życia.
Z opinii szkolnych koordynatorów wynika, że zdobycie nowych umiejętności jak np. korzystanie z informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych oraz wzrost aktywności fizycznej uczniów uczestniczących w programie to najważniejsze efekty uzyskane w programie.
Różnorodność form realizacji daje szanse młodym ludziom sprawdzenia się w dyscyplinach sportowych, artystycznych, umiejętnościach kulinarnych, rozwija sprawność fizyczną oraz kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży, a także promuje dbałość o zdrowie nie tylko swoje, ale również innych.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w aktywnych formach wypoczynku, imprezach sportowych, konkursach żywieniowych. Dzięki programowi udało się wprowadzić do jadłospisu uczniów więcej warzyw i owoców.
Program jest bardzo dobrym uzupełnieniem działań, które realizują szkoły, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród uczniów, motywuje do podejmowania samodzielnych decyzji, a poprzez zaangażowanie rodziców pozwala na poprawę stylu życia całych rodzin.

21 października 2011r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na Projekt Promujący Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę" w środowisku lokalnym.

Tematem konkursu był  projekt, obejmujący zagadnienia ściśle związane z założeniami programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!". Celem Konkursu było wsparcie finansowe najlepszych 4 projektów.

Wśród czterech zwycięzców znalazła się Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach, która opracowała  projekt pt.: "Dbam o siebie – żyję zdrowo".

Laureatom serdecznie gratulujemy!