Ostrzeżenia Zdrowotne oraz Obchody Światowego Dnia bez tytoniu'2009

W terminie od kwietnia 2009r. do czerwca 2009r.. Państwowa Inspekcja Sanitarna wspólnie z Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce organizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem „Ostrzeżenia Zdrowotne”, której punktem kulminacyjnym jest Światowy Dzień bez Tytoniu.

Celem Kampanii jest dostarczenie społeczeństwu, informacji ze szczególnym ukierunkowaniem na studentów, na temat zysków płynących z niepalenia tytoniu, a także aspektów prawnych, zdrowotnych i społecznych związanych z problem czynnego i biernego palenia tytoniu. 
Patronat nad Kampanią w województwie śląskim objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski i Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk.

Honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego

Honorowy patronat Wojewody Śląskiego