Kampanie

Kampanie społeczne i wszelkie działania podejmowane podczas ich realizacji są skierowane na zmianę postaw bądź zachowań określonej grupy społecznej.

Celem jest:

- uwrażliwienie na  problemy zdrowotne,

- zmianę świadomości

- promowanie wartościowych i pożądanych społecznie norm i wzorów zachowań.

Przekazy czy określone komunikaty wykorzystywane podczas kampanii społecznych mają bardzo często osobisty wydźwięk, dotykają delikatnych sfer naszego życia i niekiedy są „niewygodne” dla nas i trudne do zaakceptowania. Kampania ma nie tylko modyfikować postawy, ale skłaniać do bezpośredniego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.

Kampanie społeczne zwracają uwagę lokalnej społeczności na konkretne problemy zdrowotne i przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej.