Papierosy pożerają Cię żywcem

16 listopada 2009r. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą zagrożeń związanych z paleniem tytoniu pod hasłem przewodnim „Papierosy pożerają Cię żywcem”.

Kampania, stworzona przez Departament Zdrowia Miasta Nowy Jork, przyniosła pozytywne rezultaty w krajach takich jak: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Ukraina.


Głównym celem kampanii jest przekonanie Polaków do rzucania palenia tytoniu oraz do zaprzestania palenia w obecności dzieci.

Kampania organizowana jest w Polsce przez Ministerstwo Zdrowia, a finansowana przez Światową Fundację Płuc. Wspierają ją Światowa Organizacja Zdrowia, Fundacja Promocji Zdrowia. Patronatem honorowym kampanii jest Główny Inspektor Sanitarny.


GRUPA DOCELOWA KAMPANII

Kampania skierowana jest do osób palących, w tym w głównej mierze do palących rodziców

i osób palących w obecności dzieci.


NARZĘDZIA KAMPANII:

spoty TV

 

zobacz spot 1

 

zobacz spot 2

Na potrzeby kampanii w Polsce zaadoptowano dwie różne odsłony spotu telewizyjnego. Pierwszy pod hasłem „Papierosy pożerają Cię żywcem” – pokazujący negatywne skutki palenia tytoniu i proponujący rzucenie palenia. Drugi spot, pod hasłem „Papierosy pożerają żywcem Ciebie i Twoje dziecko”, pokazujący negatywne skutki biernego palenia dzieci

i przekonujący do rzucania palenia. Spoty promują skorzystanie z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym Quitline - 0801 108 108.

Kontakt z Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym jest jedną z metod rzucania palenia oferowanych osobom palącym, które poszukują sposobów zaprzestania palenia. Skuteczność tej metody została potwierdzona badaniami naukowymi. Poradnia wpisuje się w szereg akcji związanych z edukacją zdrowotną oraz wspomaga działanie ośrodków leczących uzależnienie od tytoniu.

 

Poradnia działa pod numerem telefonu 0 801 108 108 od poniedziałku do piątku

w godzinach 11.00-20.00.


KAMPANIA TELEWIZYJNA rozpoczyna się 16 listopada 2009r. i trwa do 13 grudnia 2009 r. w grupie docelowej znajdują się osoby w wieku 20-59 lat.

Poradnia, będąc jedną z metod rzucania palenia, również informuje palaczy o innych dostępnych metodach wychodzenia z nałogu. Pracownicy Poradni, którzy są psychologami, oferują dzwoniącym wsparcie, proponują wspólną pracę nad znalezieniem motywacji do rzucenia, pomagają w opracowaniu planu rzucania palenia, informują i wyjaśniają sposób działania różnych technik samokontroli. Ponadto w Poradni można uzyskać informacje o dostępnych lekach i sposobach ich działania oraz adresy stacjonarnych Poradni Pomocy Palącym działających na terenie całej Polski.