Kampania społeczna „Mam świadomość jak być zdrowym”

 

Cele i założenia Kampanii

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej należy traktować jako typowy gabinet zabiegowy, w którym bardzo często wykonuje się zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek, a każdy klient może być potencjalnie zakaźny. W gabinetach tego typu klient może być narażany na niebezpieczeństwo zarażenia się chorobami zakaźnymi różnego pochodzenia. Należą do nich m.in. zakażenia wirusami (HBV, HCV, HIV, ludzkie wirusy papilloma), bakteriami (np. gronkowcem złocistym, paciorkowcami ropotwórczymi), grzybami i pasożytami (świerzbowiec ludzki, wesz, nużeńce, owsik ludzki). Przestrzeganie higieny w placówkach tego typu jest bardzo istotną kwestią. Brak przestrzegania zasad higieny, czy też nieodpowiednia dekontaminacja narzędzi i sprzętów może doprowadzić do przenoszenia się zakażeń. Dlatego też istnieje potrzeba edukacji z zakresu profilaktyki zakażeń podczas wykonywania usług w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej.

Do kogo kierowana?

  • właściciele i pracownicy gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, odnowy biologicznej itp. na terenie woj. śląskiego


Cele kampanii

• upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń w tym krwiopochodnych w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, odnowy biologicznej itp.

• poprawa warunków higienicznych w w/w zakładach

• uświadomienie znaczenia i konieczności stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi przy wykonywaniu usług

• ograniczenie występowania zakażeń krwiopochodnych

 

Szkolenia w woj. śląskim

Od lutego do maja 2015 r. będą odbywać się szkolenia dla właścicieli i pracowników gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, odnowy biologicznej.

Zasięg: 30 % w/w zakładów z terenu woj. śląskiego

 

Informacja Prasowa

Harmonogram szkoleń

Materiały informacyjne: