Informacje ogólne

W 2009 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna przystąpiła do realizacji Krajowego Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”.
Program adresowany jest do dzieci 5- i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców i opiekunów.
Jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego)
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Na poziomie krajowym honorowy patronat nad programem objęła Pani Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, Pani Ewa Kopacz – Minister Zdrowia, Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Realizatorami i uczestnikami programu są: dyrekcje i pracownicy przedszkoli, samorządy lokalne oraz partnerzy programu.