Informacje ogólne

Program edukacyjny „Żywienie na wagę zdrowia” realizowany jest w woj. śląskim od 2012 roku. Wprowadzenie programu „Żywienie na wagę zdrowia” było konsekwencją analizy wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego na przestrzeni lat 2007–2011, która wykazała, że w żywieniu dzieci i młodzieży występuje szereg nieprawidłowości. W efekcie dokonanej oceny stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia w 33% żłobków, 40% przedszkoli, 51% szkół.

Program ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez właściwe odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej, poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywianie dzieci.

Honorowy Patronat nad Programem „Żywienie na wagę zdrowia” objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Adresaci  programu:

• Dyrektorzy  i kadra opiekuńcza i pedagogiczna żłobków, przedszkoli,  szkół

• Osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w placówkach nauczania i wychowania

• Organy założycielskie żłobków, przedszkoli,  szkół

• Dzieci i młodzież, ich rodzice i opiekunowie

Realizatorzy:

• Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego

• Nauczyciele

• Inni przedstawiciele środowiska przedszkolnego i szkolnego

Organizator:

• WSSE Katowice

Koordynatorzy:

• Poziom wojewódzki – WSSE Katowice

• Poziom lokalny  - 20 PSSE  woj. śląskiego

• Poziom szkolno – wychowawczy – wytypowani koordynatorzy w żłobkach, przedszkolach

i szkołach

Partnerzy:

• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

• Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

• Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach

Do realizacji programu opracowano poradnik dla osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci tj. pracowników żłobków, przedszkoli i szkół.