Akcje

Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oprócz długofalowych programów prozdrowotnych organizują także akcje prozdrowotne. Ich tematyka uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, corocznie realizowane są przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne, następujące akcje prozdrowotne:
1. Światowy Dzień Zdrowia
2. Światowy Dzień bez Tytoniu
3. Światowy Dzień Rzucania Palenia

Spektakularne akcje i happeningi prozdrowotne zwracają uwagę lokalnej społeczności na konkretne problemy zdrowotne i przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie ich profilaktyki.