Bierne palenie

Zdrowie dzieci, a bierne palenie tytoniu
W Polsce każdego roku rodzi się ponad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych 
9 miesięcy istnienia w łonie matki są narażone na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym. Wszystkie te dzieci wolniej rosną w łonie matki, rodzą się z cechami niedorozwoju, są gorzej przygotowane do samodzielnego życia, mają mniejszą szansę na normalne, zdrowe życie. 60% małych dzieci w Polsce jest zmuszonych przez oboje lub jednego z rodziców do biernego palenia. Badania naukowe jednoznacznie wskazują na częstsze nagłe zgony noworodków związane z biernym paleniem, a także astmę, schorzenia układu oddechowego i ucha środkowego u dzieci narażonych na bierne palenie.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym, bierne palenie oznacza m.in.:
- zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego
- zaburzenia rozwoju psychoruchowego
- zaburzenia zachowania dziecka
- zmniejszoną gotowość szkolną
- mniejszą odporność na infekcje

Uwolnijmy nasze dzieci od dymu tytoniowego!

Pamiętaj!
- Bierne palenie tytoniu przyczynia się do cięższego przebiegu i częstszego występowania objawów chorobowych u dzieci chorych na astmę.
- Palenie tytoniu przez matkę, zwłaszcza w okresie ciąży, jest prawdopodobną przyczyną zmniejszenia wydolności płuc jej dziecka.
- Palenie tytoniu przez matkę (w ciąży, po urodzeniu dziecka) jest jedną z głównych przyczyn zespołu nagłej śmierci niemowląt.
- Bierne palenie tytoniu wywołuje w organizmach dzieci zmiany fizjologiczne, które mogą zwiększać ryzyko chorób układu krążenia.
- Dzieci palaczy osiągają gorsze wyniki w szkole. Gorzej wypadają w testach dotyczących mowy i przetwarzania usłyszanych informacji. Mają także więcej problemów z zachowaniem np. cierpią na zaburzenia zachowania, zespół nadaktywności i zmniejszenie długości okresu koncentracji.

Dzieci mieszkające z osobami palącymi charakteryzuje 3-krotnie większe ryzyko stania się w przyszłości palaczami. Mieszkanie z osobami, które palą ma kluczowy wpływ na przyszłą postawę w stosunku do palenia u dzieci. Rodzice, dziadkowie i starsze rodzeństwo muszą zdawać sobie sprawę ze swojej roli w tej kwestii. Szczególnie matki, które same nie palą, dają swoim dzieciom najlepszą ochronę przed inicjacją tytoniową poprzez swoje poglądy dezaprobujące palenie.
- Dzieci, które palą papierosy, zwykle wskazują jako przyczynę palących domowników.
- Dzieci, które nigdy nie paliły, najczęściej twierdzą, że stało się tak dlatego, że ich rodzina i przyjaciele nie palą.
- Dzieci, które palą, mimo, że nikt w ich domu nie pali, zwykle wskazują, że rodzice nie wiedzą o ich eksperymentach z papierosami.
- Tylko 30% niepalących dzieci mieszkających z osobami niepalącymi dopuszcza możliwość spróbowania papierosów w przyszłości.
- Młodzież pochodząca z palących rodzin jest mniej skłonna uwierzyć, że palenie rzeczywiście szkodzi zdrowiu.

DzieckoRodzice mają wpływ na poglądy dzieci do 12-14 roku życia. Starsze dzieci stają się mniej otwarte na treści przekazywane w domu. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice nauczyli dzieci właściwej postawy w stosunku do palenia w odpowiednim czasie.

Apel do rodziców
Chrońcie swoje dzieci przed wdychaniem dymu tytoniowego z otoczenia, zanieczyszczonego przez dorosłych palaczy. Życie w środowisku wolnym od dymu tytoniowego ma kluczowe znaczenie dla zdrowia dzieci.

Nie pal przy mnie, proszę!

Źródło: Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie