Aktualności

22 maja - Europejski Dzień Walki z Otyłością
22.05.2015

Instytut Żywności i Żywienia opublikował badania dotyczące otyłości i nadwagi u polskich dzieci oraz dorosłych. Ponad 22 proc. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce ma nadmierną masę ciała.

Najwięcej uczniów z nadwagą lub otyłych jest w woj. mazowieckiem (32 proc.), łódzkim (29,8 proc.), lubelskim (24,6 proc.), zachodniopomorskim (23,9 proc.) oraz dolnośląskim i opolskie (23,8 proc.). Najmniej dzieci w wieki szkolnym, które maja kłopoty z nadmierną masą ciała jest w woj. śląskim (16,5 proc.), świętokrzyskim (18 proc.), małopolskim (18,3 proc.), pomorskim (19 proc.), wielkopolskim (19,8 proc.), kujawsko-pomorskim (20,3 proc.), podlaskim (20,5 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (21,4 proc.).

Więcej na stronie IŻŻ

http://www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/541-musimy-zatrzymac-epidemie-otylosci

Warto  nadmienić, że w województwie śląskim realizowany jest program edukacyjny „Żywienie na wagę zdrowia”, którego organizatorem jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Program kierowany jest do osób odpowiedzialnych za żywienie dzieciw żłobkach, przedszkolach i szkołach oraz dzieci i rodziców. Celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej, poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywiania dzieci.

Od początku programu do końca 2014 r. przeszkolono 2485 osób odpowiedzialnych za żywienie z 2126 placówkach nauczania i wychowania.

W ramach  realizacji odbywają się również warsztaty żywieniowe dla rodziców, prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz specjalistów z zakresu żywienia, z których w ciągu ostatniego roku skorzystało blisko 8000 osób.

Partnerem programu jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. W Zakładzie Żywienia Człowieka ŚUM, specjaliści ocenili już prawie 5 tys. jadłospisów z placówek realizujących program. Obliczono wartość energetyczną i odżywczą realizowanych posiłków, a uzyskane wyniki porównano z normami żywienia dla danej grupy wiekowej. Dokonano również oceny jakościowej jadłospisów stosując zalecane do tego typu badań testy.

Wprowadzenie programu edukacyjnego "Żywienie na wagę zdrowia" w województwie śląskim wpłynęło na poprawę sposobu żywienia w tych placówkach. Korzystne zmiany zaobserwowano w składzie ilościowym jak i jakościowym realizowanych jadłospisów.


Wyniki kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego, podparte badaniami na przestrzeni lat (2007–2011) wykazały, że w żywieniu dzieci i młodzieży występuje szereg nieprawidłowości. W efekcie dokonanej oceny stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia w skontrolowanych placówkach (33 % żłobków, 40 % przedszkoli, 51 % szkół). Mając świadomość roli prawidłowego odżywiania oraz wyniki badań zainicjowano i wdrożono program edukacyjny „Żywienie na wagę zdrowia”.

Patronat Honorowy nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Kolejnym działaniem w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia jest Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę", współorganizowany  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

W województwie śląskim od początku wdrożenia programu „Trzymaj formę" do 2014 r., edukacją objęto 751400 uczniów.