Aktualności

„Ratuj życie. Dezynfekuj ręce”
14.05.2015

W ramach obchodów dziesięciolecia projektu WHO „Higiena rąk to bezpieczna opieka 2005-2015” i kampanii pod hasłem „Ratuj życie. Dezynfekuj ręce” powstała polska wersja plakatów promujących założenia kampanii.

Celem projektu „Higiena rąk to bezpieczna opieka 2005-2015” jest zwrócenie uwagi na przestrzeganie higieny rąk w podmiotach leczniczych. Tak prosta czynność, jak mycie i dezynfekcja rąk, przyczynia się bowiem w dużym stopniu do poprawy bezpieczeństwa opieki medycznej na całym świecie.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Ratuj życie. Dezynfekuj ręce” dostępne są na stronie WHO.

„Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej”

załączniki:

1.    Plakat 1

2.    Plakat 2