Aktualności

Konferencja ph. „Mam świadomość – pracuję bezpiecznie”
26.03.2015

W dniu 11 marca 2015 r. w Centrum Targowym FeirExpo  w Katowicach, odbyła się  Konferencja ph. „Mam świadomość – pracuję bezpiecznie” zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Wojewódzki w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego.

Tło Konferencji stanowiły Targi BHP 2015 stwarzające niepowtarzalną okazję do zaprezentowania najnowszej techniki, technologii i rozwiązań, zarówno z zakresu środków ochrony indywidualnej jak i zbiorowej pracowników.

Podczas konferencji przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Katowicach,  przedstawili uczestnikom następujące tematy:

•    Arleta Mrugała - Wpływ substancji i mieszanin chemicznych na bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych w wybranych obiektach sektora gospodarki komunalnej

•    Ilona Leszczyńska - Biedroń - Szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne

w wybranych sektorach usług komunalnych

•    Izabela Piątek- Analiza stwierdzonych w woj. śląskim w latach 2009-2014 chorób zawodowych

•    Renata Cieślik – Tarkota - Narażenie na czynniki biologiczne w kontekście zakłóć i zranień personelu medycznego

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców zwłaszcza w kwestiach dot. wymagań prawnych i standardów BHP, które mogą uczynić zakłady pracy bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi dla pracowników.

Fotoreportaż z Konferencji ph. „Mam świadomość – pracuję bezpiecznie”