Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia 2015
26.03.2015

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950 r. w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia.

W 2015 roku tematem przewodnim ogłoszonym przez WHO jest „Bezpieczeństwo żywności”, a hasłem tegorocznych obchodów:

„Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

Stale pojawiają się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Zmiany w produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności (intensywne rolnictwo, globalizacja handlu żywnością, działalność zakładów zbiorowego żywienia i posiłki sprzedawane na ulicy), zmiany środowiskowe, pojawianie się nowych bakterii i toksyn, oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe – wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko skażenia żywności. Większa intensywność podróżowania i rozwój handlu zwiększają prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się skażenia.

Światowa Organizacja Zdrowia pomaga i zachęca wszystkie kraje do zapobiegania, wykrywania i odpowiedniego reagowania na epidemie chorób przenoszonych drogą pokarmową, zgodnie z Kodeksem Żywnościowym (Codex Alimentarius), zbiorem międzynarodowych norm dotyczących żywności, wytycznych i praktyk w zakresie wszystkich głównych artykułów spożywczych. Uznając bezpieczeństwo żywności za problem interdyscyplinarny i przedmiot wspólnej odpowiedzialności, Światowa Organizacja Zdrowia z zadowoleniem przyjmuje udział w kampanii niepublicznych sektorów zdrowia (rolnictwo, handel, środowisko, standaryzacja) i szuka wsparcia ze strony głównych międzynarodowych i regionalnych agencji i organizacji zajmujących się żywnością, udzielaniem pomocy w kryzysowych sytuacjach i edukacją.

Światowy Dzień Zdrowia 2015 to okazja do uświadomienia rządom, producentom, przedsiębiorstwom handlowym i społeczeństwu, jak duże znaczenie ma bezpieczeństwo żywności i jaką rolę każdy z tych podmiotów może odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, która trafia na talerze konsumentów.

źródło: http://www.who.un.org.pl/

 

Informacje dot. kampanii

ulotka - 5 kroków do bezpieczniejszej żywnoci

ulotka - WHO bezpieczeństwo żywności

 

Konferencja szkoleniowo-naukowa ph. „Bezpieczeństwo żywności”

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia przypadającego 7 kwietnia każdego roku, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zorganizował konferencję szkoleniowo-naukową pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności”. Konferencja odbyła się 15 kwietnia br. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, a jej uczestnikami byli pracownicy PIS woj. śląskiego z pionu żywienia i oświaty zdrowotnej. Podczas konferencji przedstawiono szereg ciekawych wykładów m.in.:

•    Efekty prowadzonego od 2012 roku w woj. śląskim programu „Żywienie na wagę zdrowia”.

•    Badanie wzorów żywieniowych realizowanych w śląskich placówkach oświatowych.

•    Etykieta informacją dla konsumenta.

•    Żywność - dobra i zdrowa czy niebezpieczna? Substancje dodatkowe: znaczenie dla konsumenta.

•    Bezpieczeństwo żywności - system wczesnego ostrzegania.