Aktualności

Akcja profilaktyczna w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej
27.02.2015

W dniu 25.02.2015 r. w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej przeprowadzono akcję profilaktyczną promującą kampanię społeczną „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” dot. przeciwdziałania uzależnieniom. Podczas akcji prowadzono również działania edukacyjne dot. profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby, przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS, zdrowego żywienia oraz profilaktyki szczepień ochronnych.

Na zaproszenie szkoły pracownicy Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach przeprowadzili dla uczniów wykłady dot. następujących zagadnień zdrowotnych:
· profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby „Kiedy mówisz A…, powiedz B i C”
· profilaktyki zakażeń wirusem HIV „Warto wiedzieć… o HIV i AIDS”
· profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych „Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne”

Podczas spotkania wyemitowano filmy edukacyjne: pt. „Nie zamykaj oczu” dot. negatywnych skutków zażywania dopalaczy - środków zastępczych oraz „Wieczne dziecko” dot. problemu szkodliwego działania alkoholu na płód i o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS.

Dodatkowo dla młodzieży przygotowano punkt informacyjno-edukacyjny dot. profilaktyki tytoniowej z pomocami dydaktycznymi wizualizującymi skutki zdrowotne palenia tytoniu oraz materiałami informacyjnymi dot. poruszonych podczas spotkania tematów.
W spotkaniu uczestniczyło prawie 100 uczniów oraz kadra pedagogiczna.