Aktualności

Światowy Dzień Rzucania Palenia
18.11.2014

W dniu 20 listopada 2014 r. obchodzony będzie Światowy Dzień Rzucania Palenia, którego celem jest tworzenie społecznego i politycznego poparcia, w skali ogólnokrajowej i lokalnej, dla działań zdrowotnych zmierzających do całkowitego wyeliminowania dymu tytoniowego z życia ludzi.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia są elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do kobiet, zwłaszcza w wieku 40 lat i więcej, które palą tytoń. Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia tytoniu oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

W ramach zaplanowanych działań Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. śląskiego we współpracy z fundacją Unia Bracka weźmie udział w akcji ph. „Jabłko za papierosa”, która odbędzie się na terenie wybranych obiektów jednostek samorządowych i ośrodków ochrony zdrowia na terenie woj. śląskiego.

Dane z  „Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu” przeprowadzonego w 2013 r. na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że:

wśród kobiet osobami najczęściej palącymi są zarówno młodzi dorośli (31% w wieku 30-39 lat), jak i osoby w średnim wieku (29% w wieku 50-59 lat), odsetek palących jest najwyższy wśród kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30%), a palenie w miastach (19-26%) i na wsi (23%) utrzymuje się na podobnym poziomie.

Wydaje się, że czynnikiem najsilniej determinującym palenie jest nie płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy nawet wykształcenie, ale status materialny. W obu grupach płci zdecydowanie najwyższe odsetki palących notuje się wśród bezrobotnych (55% u mężczyzn, 43% u kobiet), najczęściej palą osoby najgorzej oceniające swój materialny status (41% mężczyzn i 25% kobiet), a najmniej osoby z dobrą samooceną swojej sytuacji ekonomicznej (25% mężczyzn i 17% kobiet).


Więcej informacji: http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=193