Aktualności

Konferencja Wojewódzka „Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozumiem.”
21.10.2014

 

 

 

 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z partnerami projektu Regionalnym Ośrodkiem  Polityki  Społecznej Województwa  Śląskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji  w Katowicach  zorganizowali w dniu 22 października 2014 r. w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza 3, konferencję pt. „Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozumiem.”.

Konferencję poprzedził event „Bądź sobą. Stop uzależnieniom”. Podczas eventu  200 osobowa grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych realizujących program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” przeszła ulicami Chorzowa celem zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy związane z uzależnieniami: od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych  oraz promowania  stylu życia bez nałogów. Uczestnicy przemarszu przeszli do Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie gdzie ubrani w koszulki o tematyce promującej odpowiedzialność za zdrowie własne i przyszłej rodziny wyrazili sprzeciw przeciwko dostępności „nowych narkotyków" i innych używek poprzez autorskie hasła umieszczone na transparentach.

W konferencji udział wzięło ponad 300 osób m.in. nauczyciele, animatorzy pracy z dziećmi i młodzieżą, pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie, pielęgniarki higieny szkolnej, koordynatorzy powiatowi oraz koordynatorzy szkolni szkół ponadgimnazjalnych programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim oraz partnerzy realizujący projekt.

Gościem specjalnym był dr Krzysztof Wojcieszek autor programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, który przedstawił wykład pt.: „Różnorodna struktura relacji i zróżnicowanie ochrony. Kiedy relacje międzyludzkie mogą szkodzić, a kiedy chronią przed ryzykownymi zachowaniami”. Zaproszeni specjaliści przedstawili problem uzależnień w aspekcie  rodzinnym, społecznym oraz zdrowotnym. Dużą atrakcję podczas konferencji przedstawił Automobilklub z Katowic, demonstrując alkogogle, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu. Uczestnicy mogli osobiście doświadczyć uczucia dekoncentracji, zniekształcenia widzianego obrazu oraz  zaburzeń  koordynacji ruchowej.

W województwie śląskim realizatorem działań jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Patronat honorowy nad Projektem objęli Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego.


W I edycji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowanego w ramach projektu KIK/68, w woj. śląskim wzięło udział  8452 uczniów z 201 szkół ponadgimnazjalnych.

Docelowo do 2016 r. program ma objąć zasięgiem 50% szkół ponadgimnazjalnych.

Dzięki programowi młodzież może pogłębić wiedzę z zakresu zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi, a także dodatkowo zastanowić się nad wartościami jakimi są życie i rodzina oraz  nad właściwym budowaniem relacji między partnerami.

Program został pozytywnie przyjęty przez koordynatorów szkolnych, młodzież i rodziców uczniów i oceniono go jako ciekawy.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka, polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.  Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych.


Więcej informacji o programie na platformie internetowej Projektu:

www.zdrowiewciazy.pl