Aktualności

Światowy Dzień bez Tytoniu 2014
26.05.2014

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony jest zawsze 31 maja. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Tegoroczne hasło obchodów to „Podnoszenie podatków od tytoniu”.

Światowa Organizacja Zdrowia zgodnie z wytycznymi Ramowej Konwencji WHO

o użyciu tytoniu /FCTC/ uznała podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe za istotny element polityki cenowej i podatkowej skutecznie ograniczający konsumpcję tytoniu zwłaszcza w odniesieniu do społeczności o niskich dochodach i młodzieży rozpoczynającej palenie.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca znaczące i systematyczne podwyższanie podatków na wszystkie wyroby tytoniowe, w tym:

•    Skoncentrowanie działań na modelowaniu składnika kwotowego podatku akcyzowego zamiast podatku stanowiącego część procentową ceny, w celu zwiększenia dochodów budżetowych, a także nałożenie wysokiej opłaty minimalnej;

•    Znaczne zwiększenie podatku akcyzowego na wszystkie inne produkty tytoniowe, aby zachować efektywność wzrostu podatku na papierosy;

•    Zwiększenie podatku akcyzowego w celu zbliżenia opodatkowania (w euro akcyzy na 1000 papierosów) do poziomów w innych krajach członkowskich UE. Polityka akcyzowa w ochronie zdrowia


W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA organizują w dniu 30 maja na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego akcję, której celem jest zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów przez studentów i pracowników uczelni medycznej oraz zachęcenie do rzucenia nałogu palenia.

Fotoreportaż z obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu w województwie śląskim