Aktualności

Akcja informacyjno-edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych
21.05.2014

W dniu 14 maja br. pracownicy Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, przeprowadzili akcje dot. profilaktyki uzależnień w czterech szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Rudy Śląskiej. 
Podczas spotkań prawie 260 uczniów wysłuchało wykładu dot. profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych pod tytułem „Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne” i obejrzało film pt.: „Nie zamykaj oczu”.