Aktualności

Dopalacze-Wypalacze „środki zastępcze”
05.05.2014

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum nr 21 w Katowicach zorganizowano Dzień Promocji Zdrowia pod hasłem „Wybierz życie” w ramach realizacji akcji: Dopalacze-Wypalacze „środki zastępcze”.

Na zaproszenie szkoły pracownicy Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach przeprowadzili wykład dot. profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych pod tytułem „Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne”, przedstawili film pt.: „Nie zamykaj oczu” oraz przygotowali dla młodzieży punkt edukacyjny z materiałami informacyjnymi dot. poruszanego podczas spotkania tematu.
Podczas akcji przeprowadzono łącznie trzy spotkania z młodzieżą, w których uczestniczyło prawie 180 uczniów oraz kadra pedagogiczna.