Aktualności

III finał Olimpiady Wiedzy ph. „Podstępne WZW”
05.05.2014

W dniu 24.04.2014 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w finale III Olimpiady wiedzy ph. „Podstępne WZW”, zorganizowanej wspólnie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach oraz Fundację Gwiazda Nadziei, wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. śląskiego /25 zespołów złożonych z 2 uczniów i opiekuna /, którzy zakwalifikowali się do etapu zasadniczego.

W II zasadniczym etapie uczestnicy Olimpiady rozwiązali test z zakresu wiedzy nt. wirusowych zapaleń wątroby typu B i C.

Komisja konkursowa oceniła prace nadesłane do I-go etapu Olimpiady /tekst 4 wersowy trafnie nawiązujący do tytułu programu/ oraz test wiedzy w ramach II etapu Olimpiady i przyznała 5 równorzędnych nagród dla uczniów:

1. Karoliny Trząski i Klaudii Suchańskiej z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

2. Joanny Polak i Karoliny Kotas z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

3. Alicji Nowak i Aleksandry Nowak z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

4. Agaty Kordyki i Marty Bociągi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu.

5. Patrycji Marciniak i Danieli Szpyra z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.

Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!