Aktualności

„Śląska wiosna ze zdrowiem”
18.04.2014

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach już po raz drugi wzięli udział w evencie pod hasłem „Śląska wiosna ze zdrowiem”, który zorganizowano w dniu 11.04.2014 r dla odwiedzających Centrum Handlowym Agora w Bytomiu.

 

 

Podczas akcji prowadzono edukację z zakresu:

•    chorób przenoszonych przez wektory

- wyeksponowano tablicę informacyjną dot. chorób przenoszonych przez kleszcze

tj. boreliozy i  kleszczowego zapalenia mózgu oraz informację dla podróżnych dot. malarii

i dengi przenoszonych przez komary.

•    profilaktyki tytoniowej

- wyeksponowano modele dydaktyczne obrazujące zdrowotne skutki palenia tytoniu,

- przeprowadzano pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

•    profilaktyki używania substancji psychoaktywnych

- wyeksponowano Mobilny Punkt Edukacyjny oraz emitowano spot pt. „Stop dopalaczom”,

•    profilaktyki chorób nowotworowych skóry, w tym czerniaka

•    profilaktyki zakażeń wirusem HPV oraz raka szyjki macicy

•    zasad prawidłowego odżywiania

- prezentacja Talerza Zdrowia

•    profilaktyki HIV/AIDS


Z konsultacji, porad oraz materiałów inforamcyjno-edukacyjnych skorzystało prawie 200 osób.