Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia’2014
21.03.2014

Obchodzony 7 kwietnia, w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Światowy Dzień Zdrowia realizowany jest każdego roku w kontekście jednego kluczowego problemu  z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi.

Problem zdrowotny tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia to choroby przenoszone przez wektory.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów.

Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny.

Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Realizując działania w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia dążymy do tego, aby:

•    Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami;

•    Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;

•    Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;

•    Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problemem zdrowotnym, pojęły kroki w celu ochrony ludności przed tymi chorobami. Więcej informacji można uzyskać na:

 

Źródło:

strona WHO