Aktualności

„Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”
31.12.2013

Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, realizując Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na przełomie 2013 i 2014 roku organizuje społeczną kampanię informacyjną skierowaną do środowisk medycznych,
w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa. Hasło kampanii to: „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV.”

Od początku epidemii do czerwca 2013 r. rozpoznano 16916 zakażeń HIV w Polsce, 2937 osób zachorowało na AIDS, 1217 chorych zmarło. Na dzień 25 września 2013 r. leczeniem ARV objętych było około 6995 pacjentów, w tym 119 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

TNS OBOP w imieniu Krajowego Centrum ds. AIDS w kwietniu 2012 r. zapytał reprezentatywną grupę respondentów, do kogo zwróciliby się szukając informacji dotyczących zakażenia i możliwości wykonania testu w kierunku HIV. Badanie wykazało, że dla większości pacjentów (największa ilość wskazań – 38%) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest najbardziej zaufanym źródłem informacji. Co czwarta osoba zwróciłaby się do lekarza zakaźnika lub prywatnego laboratorium.

Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS oraz wskazaniach do wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV. Stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza, to podstawa w walce z chorobami zakaźnymi, w tym szczególnie z HIV i AIDS, jednak wraz z postępem nauk medycznych, zmienia się ona i rozszerza bardzo szybko.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi pracowników ochrony zdrowia na problem HIV/AIDS oraz uaktualnienie posiadanej przez nich wiedzy, poprzez m.in. popularyzację aktualnych standardów PTN AIDS, aktualnych rekomendacji w zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność wirusa. Celem tego przedsięwzięcia jest również przekazanie aktualnych danych epidemiologicznych, które świadczą o zmieniającym się obrazie epidemii, a także przedstawienie skutecznych sposobów komunikacji z pacjentem na temat ryzyka zakażenia i testu diagnostycznego w kierunku HIV.

Wsparcie odbiorcy kampanii w uzyskaniu powyższych korzyści wraz z wezwaniem do działania ma na celu poprawę wczesnego rozpoznawania wskazań do zlecenia testu na HIV, a w konsekwencji wczesnego rozpoznawania zakażenia, co pozwoli w odpowiednim momencie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV), która ratuje życie oraz ogranicza liczbę nowych zakażeń.

Informacje nt. w/w kampanii znajdują się na stronie internetowej www.aids.gov.pl

Informacja Prasowa