Aktualności

Szkolenia w ramach programu „Podstępne WZW”
16.12.2013
W województwie śląskim ruszyła III edycja programu „Podstępne WZW”.

W roku szkolnym 2013/2014 wiedzę na temat konsekwencji zdrowotnych wynikających z wirusowego zapalenia wątroby typu B i C uzyska 23 tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W listopadzie 2013 r. odbyły się szkolenia dla koordynatorów w/w programu w pięciu miastach woj. śląskiego:

  • Katowicach

 

 

 

 


  • Bielsku-Białej


  • Częstochowie

 

 

   • Rybniku

 


  • Gliwicach

 

Program „Podstępne WZW”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zakażeń wirusami HBV i HCV oraz sposobów zapobiegania im, dzięki młodzieży uczestniczącej w zajęciach prowadzonych przez szkolnych koordynatorów programu, zyska szersze grono odbiorców w osobach m.in. rodziców i opiekunów i stanie się impulsem do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi.