Aktualności

21 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia
08.11.2013

21 listopada 2013 r. obchodzony będzie Światowy Dzień Rzucania Palenia, którego celem jest tworzenie społecznego i politycznego poparcia - w skali populacyjnej, ogólnokrajowej i lokalnej działań zdrowotnych promujących zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

Na podstawie „Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu” przygotowanego przez TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, we współpracy z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1002 osób w wieku powyżej 15 lat, w ramach projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)" wynika, że:

 

 • w roku 2013 do nałogowego (codziennego) palenia przyznaje się 27% badanych

 • ogólnie mężczyźni palą częściej niż kobiety (31% wobec 23%)

 • w młodszych grupach wiekowych proporcja palących mężczyzn wzrasta wraz z wiekiem

 • największy odsetek palących mężczyzn obserwuje się wśród 20-29- latków (36%)

 • największy odsetek badanych przyznających się do regularnego palenia jest wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. (38% mężczyzn oraz 26% kobiet)

 • najwyższy odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia jest w grupie posiadającej wykształcenie zasadnicze zawodowe (34% wśród mężczyzn, 30% wśród kobiet)

 • mężczyźni aktywni zawodowo palą nieznacznie częściej niż bierni zawodowo (34% wobec 28%). Natomiast wśród kobiet tendencja ta jest odwrotna (pali 22% kobiet aktywnych zawodowo i 24% biernych zawodowo)

 • im gorsza sytuacja materialna badanych, tym częściej deklarują oni regularne palenie papierosów – 41% mężczyzn oraz 25% kobiet w złej sytuacji materialnej

 • trzech na stu mężczyzn (3%) oraz dwie kobiety na sto (2%) deklarują, że mimo, iż nie palą regularnie, to zdarza im się okazjonalnie palić tytoń

 • 21% mężczyzn oraz 15% kobiet przyznaje, że chociaż obecnie nie palą, to w przeszłości regularnie palili tytoń. Takich osób (byłych palaczy) jest nieznacznie więcej niż w badaniach z 2009 i 2011 roku

 • do czynników, które według badanych najskuteczniej wpływają na ograniczaniu palenia tytoniu należą:

 

 

- wprowadzenie zakazu palenia – 65% badanych

- kampanie społeczne/medialne/programy prozdrowotne – 53%

- całkowity zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych – 43%

- umieszczenie na paczkach papierosów fotografii przedstawiających skutki używania tytoniu -  38%

- wprowadzenie zakazu produkcji papierosów mentolowych i typu slim – 22%