Aktualności

Konferencja „Profilaktyka chorób nowotworowych w szkołach”
04.11.2013

W dniu 29 października 2013 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się Konferencja „Profilaktyka chorób nowotworowych w szkołach” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego. Organizatorem konferencji była Fundacja „Gwiazda Nadziei”, a patronat merytoryczny objął Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Komitet Zwalczania Raka Oddział Śląski oraz Fundacja MSD dla zdrowia kobiet. Udział w konferencji wzięli nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego, pedagodzy, pielęgniarki, przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz zaproszeni goście.

Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń nowotworami poprzez przekazanie wiedzy na temat zapobiegania chorobom nowotworowym i wczesnego ich wykrywania oraz przygotowanie nauczycieli i wyposażenie ich w niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami na temat profilaktyki chorób nowotworowych.

Tematy konferencji:

- Projekt „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa rodzina” w 2013 r.

- Nowotwory złośliwe najpoważniejszy problem zdrowia publicznego w Polsce

- Pojęcie i biologia nowotworów. Czynniki ryzyka powstawania nowotworów złośliwych z uwzględnieniem wirusowego podłoża raka wątroby i raka szyjki macicy

- Diagnostyka chorób nowotworowych. Rola nauczyciela w edukacji onkologicznej w szkołach

- Czerniak skóry – najbardziej agresywny nowotwór złośliwy skóry

- Kodeks Walki z Rakiem

- Wybierz życie – Pierwszy krok – 5 lat doświadczeń w realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV w szkołach

- Doświadczenia własne z realizacji programu Wybierz życie – Pierwszy krok