Aktualności

Światowy Dzień Czystych Rąk - 15 października
14.10.2013

Światowy Dzień Czystych Rąk, obchodzony na całym świecie ma na celu przypomnieć, że od właściwej higieny dłoni może zależeć nasze zdrowie.
Już po raz kolejny do obchodów tego dnia włączyła się Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa śląskiego, zaangażowana w działania na rzecz podnoszenia standardów higieny rąk poprzez m.in. edukację dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych.
Akcja „Szkoła Czystych Rąk” propagująca zdrowy styl życia dzieci, a w szczególności właściwe zachowania w zakresie higieny osobistej, ma na celu zminimalizowanie zagrożeń chorobami zwłaszcza w zbliżającym się okresie jesienno-zimowym, kiedy dzieci poprzez przebywanie w skupiskach jakimi są przedszkola, stają się bardziej niż inni narażone na zachorowania. Dziecko poznaje świat przez dotyk, wszystko musi wziąć do ręki, poczuć, a często też posmakować. Niestety, razem z palcami do ust wędrują bakterie, wirusy i pasożyty. To ręce, zwłaszcza brudne odpowiedzialne są za przenoszenie drobnoustrojów, które wywołują choroby układu pokarmowego i oddechowego. Nie można więc przecenić wagi edukacji na temat konieczności przestrzegania higieny osobistej, w szczególności częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem. Wskutek braku dostatecznej higieny rąk szerzą się m.in. zatrucia pokarmowe, grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Akcji towarzyszy konkurs na najlepszą książeczkę pt. „Każdy przedszkolak powie, że czyste ręce to zdrowie” stanowiącą zwieńczenie działań edukacyjnych podejmowanych w październiku w 200 placówkach przedszkolnych na terenie naszego województwa.
Akcja ph. „Szkoła Czystych Rąk” wpisuje się w realizowany przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Projekt „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa rodzina", którego celem nadrzędnym jest szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży będąca najskuteczniejszą inwestycją w poprawę zdrowotności mieszkańców województwa śląskiego.