Aktualności

Narkotyki - nie dla moich dzieci
30.09.2013


W czwartek 26 września, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyła się konferencja szkoleniowa pn. „NARKOTYKI – NIE DLA MOICH DZIECI!” zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Adresatami spotkania byli rodzice uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

Celem tego przedsięwzięcia było przekazanie rodzicom wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia, które niesie ze sobą zażywanie substancji narkotycznych, skali zagrożenia przestępczością narkotykową, zatruć substancjami psychoaktywnymi oraz roli szkoły i rodzica w pracy z dzieckiem eksperymentującym lub uzależnionym od narkotyków.

Podczas konferencji przedstawiono następując tematy:

- Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne - Beata Kempa, Weronika Sorokowska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

- Skala zagrożenia przestępczością narkotykową i narkomanią wśród Dzieci i młodzieży województwa śląskiego. Grażyna Słomska-Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- Możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej oraz leczenia w specjalistycznych placówkach oraz postępowanie z osobami będącymi pod wpływem narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Gabriela Gajowiec-Krauze Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania  i Leczenia Uzależnień w Katowicach.

- Zagrożenia dla życia i zdrowia w przypadku zatrucia narkotykami lub substancjami działającymi podobnie. Mariusz Kicka Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

- Współpraca pomiędzy szkołą a rodziną dziecka eksperymentującego lub uzależnionego od narkotyków. Aleksandra Kruszyńska-Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.