Aktualności

Fotoreportaż z festynu ph. "Zdrowe Bicie Serca"
08.08.2013

W dniu 5 sierpnia 2013 r. pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach uczestniczyli w imprezie plenerowej w Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” na terenie Parku Śląskiego.

Festyn pod hasłem „Zdrowe bicie serca” został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chorzowie przy współpracy z Muzeum.

Zgromadzone zabytki kultury ludowej stanowiły piękną oprawę festynu, który wypełniły gry i zabawy ruchowe aktywizujące do czynnego wypoczynku np.:

•    konkursy plastyczne /”Jak dbam o serce” i „Moje serce”/,

•    konkurs piosenki o zdrowiu,

•    rozgrywki umysłowe – gra w warcaby,

•    gra planszowa - „Serce”,

•    konkurencje dmuchania baloników,

•    konkursy i zabawy dla dzieci i Seniorów,

•    konkurs z nagrodami pt. „Szczęśliwy Numerek” oraz wiele innych atrakcji.


Ważny aspekt Festynu stanowiły zagadnienia poświęcone zdrowiu tj.:

- zorganizowano pokaz i naukę udzielania pierwszej pomocy,

- punkt informacyjno-edukacyjny zorganizowany przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Zainteresowanym uczestnikom festynu oferowano, oprócz materiałów edukacyjnych, porady z zakresu:

•    profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych,

•    następstw palenia tytoniu /dla palących papierosy - prowadzono pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu/,

•    udzielano porady i wskazówki dot. umiejętnego korzystania z promieni słonecznych,

•    przekazywano informacje o działaniu antybiotyków oraz niebezpieczeństwie zjawiska oporności bakterii, które oznacza utratę skuteczności leków przeciwbakteryjnych,

a jest najczęściej wynikiem ich niewłaściwego i nadmiernego stosowania,

•    promowano testowanie w kierunku HIV – zwłaszcza w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać test anonimowo i bezpłatnie.

Uczestnicy imprezy korzystali z informacji i materiałów edukacyjnych zgromadzonych na stoisku informacyjno edukacyjnym. W festynie udział wzięło ok. 600 osób.