Aktualności

Konferencja Prasowa
28.05.2013

W dniu 28 maja 2013 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach odbyła się konferencja prasowa w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Honorowy Patronat

 


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Partnerami Projektu są:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzka Komenda Policji
w Katowicach.

Konferencję uświetniła ekspozycja wystawy fotograficznej poświęconej tematyce uzależnień ph. „Uzależnieniom - STOP” /udostępnionej w ramach współpracy z PSSE w Częstochowie/.