Aktualności

Światowy Dzień bez Tytoniu - 31maja 2013r.
24.05.2013

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku.

Tegoroczne hasło „Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe” ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia, ma zwrócić szczególną uwagę na kwestię zakazu wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych.

Zakaz ten wymagany jest na mocy Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu używania tytoniu.

Kompleksowe zakazy w tym obszarze prowadzą do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie oraz do zmniejszenia liczby osób palących. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie popytu na wyroby tytoniowe.

Wydatki na wyroby tytoniowe często ograniczają zasoby, które mogłyby być przeznaczone na podstawowe towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubrania, schronienie i transport. Koszty te znacząco obciążają osoby uzależnione od tytoniu i ich rodziny, powodując, że wiele z nich pozostanie w błędnym kole ubóstwa, które może obejmować całe pokolenia.

Celem tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest skierowanie wysiłków lokalnych, krajowych i międzynarodowych na działania przeciwdziałające przemysłowi tytoniowemu, przede wszystkim w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania.

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, w dniu 31.05.2013 r., w godzinach od 9.00 do 14.00, na terenie budynku Altus w Katowicach, przeprowadzą akcję edukacyjną skierowaną do osób odwiedzających Kino Helios. Oprócz ekspozycji wizualizującej zdrowotne skutki palenia tytoniu pracownicy, obsługujący stoisko zaopatrzone w materiały edukacyjne /broszury, plakaty, ulotki/, udzielać będą porad dot. walki z nałogiem palenia tytoniu i wykonywać będą pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.