Aktualności

Dzień Ochrony Zdrowia
19.04.2013

Na zaproszenie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie zorganizowali wspólnie ze Szkołą w dniu 17 kwietnia 2013 r. Dzień Ochrony Zdrowia.

 

Podczas  konferencji przedstawiono następujące tematy:

- „Sepsa – często efektem ryzykownych zachowań” – Grzegorz Hudzik Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

- „Dlaczego?.. mówimy o nie paleniu tytoniu” – Dorota Wodzisławska-Czapla zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

- „Wybierz życie – chroń się przed wirusem HPV” – prezentacja dot. profilaktyki raka szyjki macicy - Bożena Michalik Oddz. Promocji Zdrowia WSSE w Katowicach

- „Kiedy mówisz A… – powiedz B i C” – prezentacja dot. wirusowego zapalenia wątroby typu B i C - Zbigniew Jastrzębski Oddz. Promocji Zdrowia WSSE w Katowicach

- „LATO WSZĘDZIE - bezpieczne kąpiele słoneczne” – Bożena Michalik Oddz Promocji Zdrowia WSSE w Katowicach

- „Młodzież, zdrowie, a substancje psychoaktywne” – prezentacja poświęcona zastępczym narkotykom i środkom psychoaktywnym – Weronika Sorokowska Oddz. Promocji Zdrowia WSSE w Katowicach

- „Znakowanie żywności” – Ewa Surma PSSE w Myszkowie.

Dodatkowo dla młodzieży przygotowano stoisko dot. profilaktyki tytoniowej, na którym wyeksponowano pomoce dydaktyczne wizualizujące skutki zdrowotne palenia tytoniu. Oraz materiały informacyjne, Chętni uczestnicy Dnia Ochrony Zdrowia mogli skorzystać z badania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą miernika smoke check. Przy stoisku „Stop dopalaczom” młodzież mogła zobaczyć spot edukacyjny „Stop dopalaczom” oraz otrzymać ulotki informacyjne, natomiast przy stoisku „Talerz zdrowia” – pogłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania.

Uczniowie Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach przygotowali stoisko degustacyjne promujące zdrowy styl życia.

W konferencji uczestniczyło 200 uczniów, kadra pedagogiczna Szkoły oraz zaproszeni goście.