Aktualności

Obchody Światowego Dnia Zdrowia
17.04.2013

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w dniu 12.04.2013 r. w Centrum Handlowym Agora w Bytomiu pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach wzięli udział w akcji prozdrowotnej ph „Śląska wiosna ze zdrowiem”.

 

 


Na miejscu zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny z materiałami oświatowymi dot.:

•    profilaktyki tytoniowej

- wyeksponowano modele dydaktyczne obrazujące zdrowotne skutki palenia tytoniu,

- przeprowadzano pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

- prowadzono rozmowy indywidualne,

•    profilaktyki używania substancji psychoaktywnych

- wyeksponowano Mobilny Punkt Edukacyjny oraz emitowano film pt. „Stop dopalaczom”,

- prowadzono poradnictwo w zakresie profilaktyki nowych narkotyków,

- prowadzono rozmowy indywidualne.

Uczestnikami akcji byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz klienci Centrum Handlowego Agora. Akcja zorganizowana została przez Panią Barbarę Dziuk - Radną Sejmiku Województwa Śląskiego, Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu we współpracy z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu.