Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia
04.04.2013

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony każdego roku 7 kwietnia jest związany z rocznicą powstania Światowej Organizacji Zdrowia /65 rocznica/ i poświęcony w roku 2013 tematyce nadciśnienia tętniczego.
Hasłem tegorocznej kampanii dot. Światowego Dnia Zdrowia jest Healthy Heart Beat – Zdrowe Bicie Serca, której głównymi celami są: zmniejszenie liczby zawałów serca i udarów mózgu.


Osiągnięcie powyższych celów zaplanowano poprzez:

• podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skutków nadciśnienia tętniczego,

• zwiększenie wiedzy w zakresie zapobiegania wysokiemu ciśnieniu krwi i jego powikłaniom,

• zachęcenie osób dorosłych do regularnej kontroli swojego ciśnienia krwi i stosowania się do zaleceń lekarza,

• zachęcenie władz krajowych i lokalnych do stworzenia warunków sprzyjających prozdrowotnym zachowaniom.

W związku z powyższym zapraszamy w dniu 12.04.2013r. od 10.00 do 14.00 do Centrum Handlowego Agora w Bytomiu, gdzie  pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprowadzą akcję prozdrowotną.

Podczas akcji będą wykonywane: pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiary ciśnienia  tętniczego krwi, badania poziomu cukru we krwi oraz badania w kierunku osteoporozy. Ponadto zorganizowane zostaną stoiska z materiałami edukacyjnymi dot.  wizualizacji zdrowotnych skutków używania tytoniu oraz materiałami edukacyjnymi nt. środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy.

Kontroluj Ciśnienie Krwi ...