Aktualności

Konferencja dot. wojewódzkiego programu „Żywienie na wagę zdrowia”
06.02.2013

W dniu 4.02.2013r. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny we współpracy z Dziekanem Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizował konferencję poprzedzaną briefingiem w ramach realizowanego programu „Żywienie na wagę zdrowia”. Spotkanie odbyło się w Zakładzie Żywienia Człowieka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, w którym uczestniczyli goście honorowi: Beata Małecka-Libera Posłanka na Sejm RP Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, Marek Posobkiewicz Główny  Inspektor  Sanitarny, Andrzej Gantner  Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, przedstawiciele władz uczelni oraz partnerzy programu, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa śląskiego, powiatowi koordynatorzy programu, studenci WD ŚUM w Katowicach i przedstawiciele mediów.
Podczas konferencji Śląski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny omówił realizację I edycji programu, podkreślając zaangażowanie partnerów i realizatorów, o czym świadczą zebrane dane liczbowe: 556 placówek nauczania i wychowania realizujących program, w tym 995 przeszkolonych osób. Następnie dr  n. med. Beata Całyniuk  z Zakładu Żywienia Człowieka przedstawiła wyniki oceny jadłospisów przesłanych przez uczestników programu, będących ważnym elementem ewaluacji I edycji programu. Łącznie przebadano 2130 jadłospisów.
Wyniki badań potwierdzają, że wprowadzenie programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia” w województwie śląskim obejmującego dzieci, rodziców a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za żywienie w żłobkach, przedszkolach, szkołach, spowodowało poprawę sposobu żywienia w tych placówkach. Korzystne zmiany zaobserwowano w składzie ilościowym jak i jakościowym realizowanych jadłospisów.
Mając powyższe na uwadze, program edukacyjny „Żywienie na wagę zdrowia” będzie kontynuowany w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie województwa śląskiego wraz z cyklicznymi badaniami składu odżywczego posiłków.