Aktualności

Fotoreportaż
16.01.2013

W dniach 08.01.2013r. i 11.01.2013r. na terenie zakładów Lear Corporation Poland II    Sp. z o.o. w Tychach miała miejsce kampania antytytoniowa zorganizowana przy współudziale pracowników promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach.

W ramach prowadzonej kampanii  oplakatowano teren zakładu pracy oraz prowadzono stoiska edukacyjne, gdzie można było odświeżyć lub pogłębić  wiedzę w zakresie: zysków płynących z niepalenia oraz aspektów prawnych, zdrowotnych i społecznych związanych z problemem palenia tytoniu.

Podczas akcji udzielano także  porad  nt. palenia tytoniu i możliwości zerwania z nałogiem korzystając z pomocy dydaktycznych wizualizujących zdrowotną degradację organizmu osób palących oraz prowadzono  pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

W akcji  uczestniczyło ok. 850 osób.