Aktualności

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS
29.11.2012

Święto zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia i istnieje od 1988 roku. Ustanowiono je w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie wirusa HIV, sposobu jego przenoszenia, profilaktyki i zagrożenia, jakie stanowi on dla życia.

Od kilku lat w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi działania, które mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS oraz upowszechnienie „Czerwonej kokardki” – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.

Kokardka jest znakiem poświęcenia i zaangażowania w walkę z AIDS. Zakażenie HIV jest problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym – osoby zakażone spotykają się z ostracyzmem, temat HIV i AIDS ze względu na drogi przenoszenia zakażenia ożywia bardziej emocje, niż merytoryczną dyskusję, a niedobór rzetelnych informacji owocuje niepokojem i wrogością. Eksponowanie „Czerwonej kokardki” zwraca uwagę na inicjatywy podejmowane przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczeństwo obywatelskie w związku z HIV/AIDS oraz przypomina o konieczności osobistej przezorności w obliczu ryzyka, którego nie widać. Rozpowszechnianie tego symbolu stanowi pierwszy krok na drodze do oswojenia tematyki HIV i AIDS, co powinno zaowocować ograniczeniem liczby nowych zakażeń i wzrostem zrozumienia dla sytuacji osób żyjących z HIV.

W dniu 20 listopada 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja prasowa zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Biurem Regionalnym Wspólnego Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) na Europę Wschodnią i Azję Środkową oraz Krajowym Centrum ds. AIDS, na której oficjalnie zaprezentowany został Raport UNAIDS 2012 na temat stanu epidemii HIV/AIDS na świecie i problemów z nim związanych. Szczególną uwagę poświęcono bieżącej sytuacji w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

Raport opublikowany został z uwagi na zbliżający się i przypadający 1 grudnia Światowy Dzień AIDS. Polska w tym roku przewodzi Radzie Koordynacyjnej Programu UNAIDS i z tego względu prezentacja tegorocznego Raportu miała miejsce w Warszawie.

Na konferencji prasowej podkreślono, że epidemia HIV/AIDS pomimo wykorzystania najnowszych zdobyczy wiedzy medycznej wciąż stanowi duże wyzwanie dla zdrowia publicznego tak w Europie, jak i na całym świecie. Podczas spotkania przestawiono również Regiony, w których jest największe zagrożenie epidemiologiczne oraz zarekomendowano działania mające na celu poprawę niepokojącej sytuacji.

Materiały prasowe i Raport UNAIDS 2012